Hoe zet je die bijeenkomst op?

Meer informatie
ToF bijeenkomst opstarten
1. Kan iedereen elkaar goed zien?
Is de opstelling van stoelen (en tafel) hierbij uitnodigend?
2. Tijdsafspraken maken
Wat hebben jullie tot nu toe afgesproken?
●  Eén bijeenkomst? Of meerdere?
    Hoeveel tijd krijgt ieder dan voor zijn of haar onderwerp?
●  Ieder onderwerp krijgt de tijd die het nodig heeft.
    Houd dan de mogelijkheid open om vervolg bijeenkomsten te plannen.
3. Cultuur setting: Omgangsvormen afspreken
Samen afspraken maken over wat ieder nodig heeft om veilig en betrokken te kunnen deelnemen aan de ToF.

Hierbij kunnen de volgende vragen gesteld worden:
1.    Wat heb je nodig van de anderen om te kunnen vertellen wat belangrijk voor jou is?
2.    Hoe kunnen we er aan bijdragen dat de spreker zich gehoord en begrepen voelt?
3.    Wat kunnen we doen als iemand interrumpeert, bekritiseert of buiten zijn beurt om praat?
Wanneer je aan de beurt bent met je onderwerp
Stap 1: Je legt je vraag of dilemma voor en dan vertel je je verhaal daarachter
Je stelt je vraag of dilemma, bij voorkeur in de ‘Hoe kan ik…?’, ‘Hoe kunnen wij…?’-vorm.
Bv, Hoe zou ik/wij meer informatie kunnen vinden? Wie zou ik hierover kunnen benaderen? Hoe zou ik dit voorval anders kunnen interpreteren of aanpakken?
Stap 2 (optioneel, maar wenselijk): de samenvattingsvraag
Het is belangrijk dat je je als spreker gehoord en begrepen voelt:

1.    Je vraagt of iemand een samenvatting wil geven:
“Zou iemand op je eigen manier willen samenvatten wat ik gezegd heb?

Het maakt niet uit of jouw samenvatting geen volledig beeld geeft! Want het kan zijn dat ik dán pas merk dat ik iets nog niet of niet duidelijk genoeg gezegd heb!”

2.    Voordat iemand een samenvatting geeft kan hij of zij vragen ter verheldering stellen.

3.    Vervolgens vraag je jezelf:
‘Op een schaal van 0-10, hoeveel voel ik me gehoord met mijn verhaal?’
Dan vertel je de samenvatter in hoeverre je je door haar/hem gehoord voelt.
Daarmee laat je merken dat je de samenvatting waardeert. Deze schaalvraag geeft jou ook zicht op welke aspecten van je verhaal zijn overgekomen.

4.    Vervolgens vraag je jezelf ‘Wat mis ik nog voor mijn gevoel?’ Dat vertel je dan de anderen.
Stap 3: De anderen reageren om de beurt vanuit hun perspectief op jouw onderwerp of vragen.
Belangrijk is dat er NIET gediscussieerd wordt over wat al dan niet het juiste antwoord is. Het is een ÉN-ÉN benadering.

Na de ToF beslis jij als spreker zelf met welke antwoorden jij het beste vooruit kan. Vaak brengen deze een nieuw creatief proces bij jou op gang, met als resultaat een aanpak waar je nog niet aan gedacht had.

Als de beantwoorder een beetje in zijn eigen verhaal verdwijnt, zou je kunnen vragen: ‘Hoe beantwoordt jouw verhaal mijn vraag ‘….’?
Optioneel: Op het einde van een Tof, samenvatten wat het opgeleverd heeft.

Dit kan belangrijk zijn als er meerdere ToFs zijn en elke tafel na afloop rapporteert aan de hele groep.