"Animated Table of Four"

Hoe kun je gesprekken voeren
waarin om de beurt iemand aan het woord is,
en die zich vervolgens gehoord en verrijkt voelt
door de anderen?

Wat is eenTable of Four (ToF)?

ToF brochure - pdf

De ToF is een manier om met een paar andere mensen een vraag of dilemma meer diepgaand te bespreken en nieuwe mogelijkheden te ontdekken om daarmee om te gaan.

Je spreekt af met een groepje van vier personen. Van tevoren heeft iedereen al nagedacht welk dilemma of welke vraag je wilt behandelen. Je gooit een muntje om te besluiten wie er begint. Stel Anna begint. Zij vertelt de andere drie haar verhaal achter het dilemma of de vraag. Op dit moment is alleen Anna aan het woord en luisteren de andere drie.

Op het moment dat Anna aangeeft dat ze klaar is met de uitleg mogen de andere drie personen om de beurt reageren op haar dilemma of vraag. Als Dennis bijvoorbeeld begint met reageren, blijven de andere drie personen luisteren. Niemand valt elkaar in de rede. Wanneer Dennis vertelt dat hij klaar is, komt de volgende persoon aan de beurt.

Op het einde hebben dus drie personen suggesties gegeven. Anna laat deze op haar inwerken en bepaalt zelf wat ze hiermee gaat doen. Vaak is het zo dat men hiervoor verwerkingstijd nodig heeft en dan op nieuwe ideeën komt.

Met andere woorden, de ‘Table of Four’ is een manier

 1. om je door andere mensen gehoord en gezien te voelen in een voor jou belangrijk vraag én je verhaal daarachter. 
     
 2. om vervolgens van de luisteraars suggesties te horen hoe je je vraag zou kunnen aanscherpen, hoe je met je vraag of dilemma om zou kunnen gaan, of hoe je anders naar je verhaal zou kunnen kijken.

      Daarom bestaan er binnen de ToF de volgende rollen:

 • één persoon staat centraal, bepaalt het onderwerp en is daarmee de ‘spreker’;
 • de anderen hebben de rol van ‘actieve luisteraar’ en zijn aanwezig met open, accepterende aandacht.

Hierna komt de volgende persoon aan de beurt als ‘spreker’. Dan weer de volgende, etc. Om te zorgen dat iedere deelnemer de gelegenheid krijgt om zijn/haar onderwerp ter sprake te brengen, bestaat een ToF uit maximaal vier personen.
 

Wat is het verschil tussen een ‘Table of Four’ en een gesprek in het dagelijks leven?

Alledaagse gesprekken ervaren mensen vaak als een belangrijke en leuke bijdrage aan hun leven. Ook geeft het vaak een gevoel van samenhorigheid. Soms kan een alledaags gesprek overeenkomsten hebben met een ToF, maar er zijn ook belangrijke verschillen. Deze worden hieronder toegelicht.

Tijdens een ToF krijgt elke deelnemer de tijd en gelegenheid om zijn of haar onderwerp in te brengen.
Dit ligt ten grondslag aan de ToF.
In alledaagse gesprekken stemmen mensen zich min of meer op elkaar af, wat betreft waar ze over praten. Dan gaat het gespreksonderwerp vaak over de ingeschatte algemene deler: het weer, vriendschappen, familie, werk en het laatste nieuws.
Ook kan het gebeuren dat iemand een stukje van je verhaal aangrijpt om zijn eigen verhaal te vertellen. Dat soms over heel iets anders gaat dan voor jou belangrijk is.
Tijdens een ToF gaat het op de eerste plaats om ‘Actief Luisteren’: de spreker voelt zich gehoord en begrepen door de anderen.
Bij Actief Luisteren, checkt de luisteraar expliciet of hij het verhaal van de spreker qua inhoud én gevoel goed begrepen heeft. Nadat je als spreker je gehoord en begrepen voelt, ervaar je vaak meer ruimte om te luisteren naar wat anderen te zeggen hebben. Ook is vanwege dat begrip de kans groter dat de suggesties van de anderen beter aansluiten op wat jij als spreker gezegd hebt.
In het dagelijkse leven gebeurt het regelmatig dat wanneer iemand aan het woord is, andere mensen al nadenken over hoe ze van plan zijn te reageren op wat er wordt gezegd. Of ze wachten op de kans om zichzelf te horen spreken. Hierdoor luisteren ze vaak niet echt.
Een ToF vergroot de mogelijkheid om nieuwe ideeën op te doen zodat je verder kunt met wat je hebt ingebracht.
Als de spreker zich gehoord voelt, en vooral als die ook vragen stelt in de trant van ‘Hoe kan ik…?’ is de kans op nieuwe, relevante suggesties veel groter.
In een gesprek kan het gebeuren dat mensen je te vroeg en ongevraagd, maar goedbedoeld, advies geven. Aan hun advies merk je dan dat ze je niet goed begrepen hebben, waardoor voor jou dit advies misschien niets toevoegt.
In een ToF gaat het om Én-Én denken ipv Óf-Óf denken
Een ToF is zo opgezet, dat verschillende meningen naast elkaar kunnen staan: ‘Én de spreker heeft zijn visie.’, ‘Én je kunt het ook anders zien.’ Dit is nodig om creatief te kunnen denken. Einstein accepteerde twee elkaar tegensprekende theorieën ‘Licht bestaat uitsluitend uit deeltjes.’ en ‘Licht bestaat uitsluitend uit golven.’ Omdat hij ze als Én-Én benaderde kon hij creatief worden en zijn Relativiteitstheorie ontwikkelen waarin de twee tegengestelde visies geïntegreerd werden.
In een gesprek kan iemand iets zo stellig brengen, dat niemand er tegenin durft te gaan. Of op een toon van ‘Mijn idee is beter dan het jouwe’ of ‘Jij doet het verkeerd. Ik heb gelijk’. Vooral wanneer andere mensen gaan meepraten met degene die iets zo stellig brengt, kan het ‘Laat maar’ gevoel opkomen. Dan zeggen mensen niet meer wat ze écht denken. Daardoor is de kans groot dat belangrijke inzichten verloren gaan en de mogelijkheid van creatieve vernieuwing verdwijnt.
Vertrouwelijkheid
Bij het opzetten van een ToF worden vaak ook afspraken gemaakt over vertrouwelijkheid. Soms kan het voor jou als ‘spreker’ belangrijk zijn, dat de anderen niet zonder jouw toestemming terugkomen op jouw verhaal, laat staan dit aan derden doorvertellen. Hierdoor kun je als spreker je veiliger voelen om meer vrijuit praten.
In het dagelijks leven wordt doorgaans niet gerept over vertrouwelijkheid.

 

Wat zou je met een Table of Four (ToF) kunnen bereiken?

Met vrienden:

 • Elkaar ondersteunen bij ieders (levens)vragen.
 • Gezamenlijke kwesties bespreekbaar maken.
 • Onderlinge gelijkwaardigheid bevorderen: ieder krijgt de kans om zijn of haar onderwerp aan te kaarten.
 • Onderlinge betrokkenheid en verbondenheid vergroten.
 • Sociale veiligheid verhogen.
 • Corona isolatie doorbreken
  via zoom, skype, kleine groepjes thuis, als dat toegestaan is.

Voor jezelf:

 • Als je met een dilemma of vraagstuk in je hoofd vastloopt, kan het inspirerend werken om andermans perspectief en suggesties te horen. Zo maken je hersenen nieuwe verbindingen en heb je kans dat je het 'in rondjes denken' doorbreekt.
 • Om te ervaren hoe het is om je gehoord en gezien te voelen met je verhaal.

In organisaties en onderwijs:

 • Intervisie
 • Teams helpen elkaar te ondersteunen bij hun vraagstukken.
 • Studenten ondersteunen die afzonderlijk of samen aan een opdracht werken, om elkaar te inspireren, vooral als ze dreigen vast te lopen of inspiratie nodig hebben.
 • Creatief leren omgaan met verschillen door het én-én denken en actief luisteren te bevorderen.

Verder lezen