Wat is een Co-Coping ‘Zelfzorg sessie’?

In een Zelfzorg sessie zie je twee mensen:

  • één persoon staat centraal, bepaalt wat er gebeurt om voor zichzelf te zorgen, en heeft daarmee de rol van ‘werker’;
  • de ander persoon heeft de rol van ‘medewerker’. Deze hoeft niets te doen, behalve aanwezig zijn met open, accepterende aandacht voor de werker.
  • Na een afgesproken tijd verwisselen ze van rol. De persoon die ‘medewerker’ was krijgt nu als ‘werker’ evenveel tijd en aandacht zoals de eerste persoon daarvoor gehad heeft.

Zelfzorg recepten. Om goed voor zichzelf te zorgen kan de werker - zoals in koken - zelfzorg recepten geheel of gedeeltelijk toepassen. Sommige recepten bevatten ook suggesties wat de werker aan de medewerker zou kunnen vragen om te zeggen of te doen. De medewerker kan dat weigeren.

Vertrouwelijkheid. Na afloop van de sessie komt de medewerker niet zonder toestemming van de werker terug op de inhoud. Ook wordt de sessie informatie nooit aan derden doorverteld. Hierdoor kun je tijdens je sessie vrijuit praten en voel je je vrij om nieuwe dingen uit te proberen.
 

Wat is kenmerkend voor een ‘Zelfzorg sessie’ in vergelijking met een gesprek?

Gesprekken kunnen een belangrijke bijdrage aan je dagelijkse leven geven. Maar als het om Zelfzorg gaat, luistert het extra nauw hoe je gesprekspartner reageert.

Tijdens een zelfzorg sessie gaat het uitsluitend over jouw onderwerp of thema.
De medewerker is hierbij jouw aandachtige getuige zonder zich in je sessie te mengen.
In het dagelijks leven is dit vrij uitzonderlijk. Als je een stilte nodig heb om je eigen woorden te vinden, kan iemand anders dat als kans aangrijpen om zijn eigen verhaal te vertellen. Dat dan ook nog eens over heel iets anders kan gaan dan voor jou belangrijk is.

Je kan in je sessie aandacht vragen voor alles wat je wil.
Je sessieonderwerp hoeft niet begrijpelijk of interessant te zijn voor je medewerker. Ook hoef je je meestal geen zorgen te maken over wat je medewerker van je sessieonderwerp denkt. Daardoor geef je jezelf toestemming en ruimte om te verkennen wat echt belangrijk voor je is.
In alledaagse gesprekken stemmen mensen zich min of meer op elkaar af waar ze wel of niet over kunnen praten. Kenmerkend voor zelfzorg sessies is juist dat je je niet met de afstemming met de ander hoeft bezig te houden, maar puur met dingen die je op dat moment zelf belangrijk vindt. Naar binnen kijken, in gesprek met je lijf gaan doe je gewoonlijk niet in een gesprek met iemand anders.

Je kunt op alternatieve manieren verkennen wat in je omgaat of wat nu belangrijk voor je is.
Je hoeft dat niet noodzakelijk met woorden doen; het kan ook met non-verbale geluiden of bewegingen. Je hoeft zelfs niet de moedertaal van je medewerker te gebruiken. De medewerker hoeft je immers niet te begrijpen.

Je mag zelf bepalen of en welke informatie je van je medewerker wil horen.
Gewoonlijk houdt een medewerker zich niet bezig met de inhoud van je Zelfzorg sessie. Sommige Zelfzorg recepten bevatten vragen die zó opgezet zijn dat ze relevante en ondersteunende informatie kunnen opleveren. Je kunt te allen tijde de beantwoording stopzetten.
In een gesprek kunnen mensen je ongevraagd, maar goedbedoeld advies geven. Vaak zit hierin de verwachting, dat je dat advies ook opvolgt. Ook kunnen ze ‘eerlijke, negatieve’ feedback of kritiek geven waar je niets mee opschiet. Of, erger nog, je gaat je slecht over jezelf voelen.

Zelfzorg sessies bieden ook iets extra’s aan de medewerker.
Omdat je als medewerker in een Zelfzorg sessie enkel met open aandacht aanwezig bent, krijg je de kans om iemands eigenheid te ervaren, zonder dat je er iets mee hoeft.
In het dagelijkse gesprekken is daar meestal de tijd en de gelegenheid niet voor.

Kortom
Een Zelfzorg sessie kan je een goede plek verschaffen om voor jezelf te zorgen.